PERILLAR

anar-li-hi la pell (a algú) O, arriscar / arriscar-se, posar-se en perill (Fr, *)

No vagis allí: t’hi va la pell / Ha de realitzar-ho amb precisió perquè li hi va la pell / El projecte és molt important per a ells, els hi va la pell (Fr, *, *)

anar-li-hi el coll (a algú), anar-li-hi la vida (a algú), jugar-se la pell, anar-li-hi el cap (a algú)

jugar amb la salut (d’algú) (p.ext.)

anar-li-hi la vida (a algú) O, haver-hi perill greu de morir; ésser segura la mort si no es resol la situació en un determinat sentit / haver-hi perill de mort si no es resol d’una manera o altra (A-M, EC)

En aquesta operació li hi va la vida / Vaig deixar de fumar perquè m’hi anava la vida (R-M, IEC)

anar-li-hi la pell (a algú), anar-li-hi el cap (a algú), jugar-se la vida

veure’s la mort darrere l’orella (p.ext.), jugar amb la salut (d’algú) (p.ext.)

arribar a les tres pedretes SV, trobar-se en una situació extrema / arribar a una situació de gran destret, greument perillosa (R-M, IEC)

L’any passat va arribar a les tres pedretes a conseqüència d’un accident gravíssim / Ja és la tercera vegada en dos anys que arriba a les tres pedretes; esperem que ara també acabi tot bé (R-M)

estar a la quinta pregunta, estar a les tres pedretes, estar a les últimes, estar amb l’aigua fins al coll

ésser home a l’aigua (p.ext.), a les portes de la mort (p.ext.), tenir l’espasa de Dàmocles penjada a sobre (p.ext.), fer-se’n tres pedretes (p.ext.)

córrer el risc de SV, exposar-se a un perill (R-M)

Si no ven aviat el vi, corre el risc que se li torni agre; és massa fluix per aguantar-se temps / Si hi va a aquestes hores, corre el risc de no trobar-hi ningú (També s’usa amb el nom perill i ometent el complement) (R-M)

jugar-se la vida, jugar-se la pell, córrer un perill

tenir la mort a la gola (p.ext.), buscar-se-la (p.ext.)

córrer un perill SV, estar exposat (a una contingència), passar (per una contingència), afrontar-la (IEC)

L’altre dia va córrer un perill: mentre descarregava el camió per poc que no l’envesteix una furgoneta

córrer el risc de

estar a la quinta pregunta SV, estar en perill de mort o en una greu dificultat (A-M)

Va tenir un accident de cotxe i ara està a la quinta pregunta. Ja veurem si se’n sortirà

arribar a les tres pedretes, tenir la mort a la gola, estar a les tres pedretes

veure’s la mort darrere l’orella (p.ext.)

estar a les tres pedretes SV, estar en una situació d’extrem perill (Fr)

Des que li han dit que el persegueix la justícia, està a les tres pedretes

estar a la quinta pregunta, arribar a les tres pedretes, estar a les últimes, estar amb l’aigua fins al coll

ésser home a l’aigua (p.ext.), a les portes de la mort (p.ext.), fer-se’n tres pedretes (p.ext.)

estar sobre un volcà SV, expressió usada per a indicar que hom es troba en una situació política o social en què una revolució és imminent, en perill imminent d’algun gros trasbals, etc. (EC)

Els estrangers que viuen en aquell país africà estan sobre un volcà a causa de la inestabilitat política i de la fam

tenir un dogal al coll (p.ext.)

no tenir hora segura SV, estar en perill / estar en una situació de risc o en una greu dificultat (A-M, *)

Mentre no travessi sa frontera no té hora segura

en perill de (p.ext.), tenir les hores comptades (p.ext.)

[Men. (A-M), Mall.]

portar (algú) cap al llop SV, posar algú en el lloc o situació de més perill (A-M)

Em sembla que aquest home està portant-nos cap al llop. A veure si no en sortirem vius!

posar la carn a la boca del llop

ficar-se a la gola del llop (inv.)

posar la carn a la boca del llop SV, posar algú en el lloc o situació de més perill (A-M)

No deixis anar el teu fill a aquella expedició. Això és posar la carn a la boca del llop

portar (algú) cap al llop

ficar-se a la gola del llop (inv.)

tenir l’espasa de Dàmocles penjada a sobre SV, perill / estar en una situació de risc o en una greu dificultat (Fr, *)

Els exiliats que han tornat al seu país tenen l’espasa de Dàmocles penjada a sobre

tenir un dogal al coll

veure’s la pedregada a sobre (p.ext.), arribar a les tres pedretes (p.ext.)

tenir la mort a la gola SV, estar en perill imminent de mort o en gran estretor de recursos / amb greu perill (A-M, EC)

Quan fa aquests exercicis tan perillosos té la mort a la gola / Feia els exercicis de trapezi amb la mort a la gola, sense xarxa de protecció / El caçador s’enfrontà amb la mort a la gola al porc senglar (També s’usa amb la forma amb la mort a la gola) (*, R-M, R-M)

estar a la quinta pregunta, tenir la vida en un fil, tenir les hores comptades, tenir la vida a l’encant

jugar-se la vida (p.ext.), jugar-se la pell (p.ext.), córrer el risc de (p.ext.), veure’s la mort darrere l’orella (p.ext.)

tenir la roba a l’estenedor SV, estar en el mateix cas de perill, de defectes, etc., que els altres / estar exposats a un perill (A-M)

Amb el nou alcalde aneu amb compte perquè teniu la roba a l’estenedor

en perill de (p.ext.)

tenir la vida a l’encant SV, estar en perill greu i continu / estar en greu perill de morir (EC, A-M)

Amb una professió com la d’aviador, sempre es té la vida a l’encant / Fent de trapezista al circ viu amb la vida a l’encant (També s’usa amb la forma amb la vida a l’encant) (R-M, *)

tenir la vida en un fil, tenir la vida avorrida, tenir la mort a la gola, en perill de, a les portes de la mort

jugar-se la vida (p.ext.)

tenir la vida avorrida SV, posar-se despreocupadament en perill de morir (A-M)

Hauria de vigilar més: a la més mínima té la vida avorrida

tenir la vida a l’encant

arriscar la pell (p.ext.)

tenir la vida en un fil SV, estar en greu perill de morir (A-M)

Amb aquesta malaltia té la vida en un fil

tenir la vida a l’encant, tenir la mort a la gola, a les portes de la mort, tenir les hores comptades

veure’s la mort darrere l’orella (p.ext.)

tenir les hores comptades SV, estar pròxim a la mort o a la desaparició (A-M)

Si no millora ràpidament, té les hores comptades / Aquest cotxe té les hores comptades perquè s’espatlla massa sovint

a les portes de la mort, estar a les últimes, tenir la mort a la gola, tenir la vida en un fil

veure’s la pedregada a sobre (p.ext.), no tenir on girar els ulls (p.ext.), no tenir hora segura (p.ext.), veure’s la mort darrere l’orella (p.ext.), l’hora de la mort (p.ext.), arribar-li l’hora (a algú) (p.ext.)

tenir un dogal al coll SV, estar en un gran destret, en situació molt perillosa (A-M)

En aquell moment tenia un dogal al coll; veia perillar la seva pròpia vida / No podia fer res, estava amb el dogal al coll (També s’usa amb la forma amb el dogal al coll) (*, R-M)

tenir l’espasa de Dàmocles penjada a sobre, amb la soga al coll, en perill de

veure’s verd (p.ext.), no tenir on girar els ulls (p.ext.), estar sobre un volcà (p.ext.)

veure l’orella al llop SV, trobar-se en perill (R-M)

Fer escalada no és tan fàcil; més d’una vegada he vist l’orella al llop; hi ha moments en què hom no sap com sortir-se’n / Fa activitats de molt risc, es pot dir que constantment veu l’orella al llop (R-M, *)

passar-la negra

ficar-se a la gola del llop (p.ext.), veure’s la pedregada a sobre (p.ext.)

veure ses orelles an es llop (Mall.)

veure’s la mort darrere l’orella SV, veure’s en perill greu de mort (A-M)

Quan els segrestadors la van tenir empresonada, es va veure la mort darrere l’orella

veure’s la pedregada a sobre (p.ext.), tenir la mort a la gola (p.ext.), estar a la quinta pregunta (p.ext.), anar-li-hi la vida (a algú) (p.ext.), tenir la vida en un fil (p.ext.), tenir les hores comptades (p.ext.)

veure’s la pedregada a sobre SV, veure’s en perill (R-M)

Quan vaig saber que buscaven els qui havien ocasionat tot aquell enrenou ja em vaig veure la pedregada a sobre, perquè jo hi havia participat / Quan em va cridar al despatx, ja em vaig veure la pedregada a sobre i no em vaig equivocar: m’havia destinat a una feina que jo tenia avorrida

veure moros a la costa

veure l’orella al llop (p.ext.), veure’s la mort darrere l’orella (p.ext.), tenir l’espasa de Dàmocles penjada a sobre (p.ext.), tenir les hores comptades (p.ext.), fer més por que una pedregada (p.ext.)