PERILLANT

amb la soga al coll SP, en gran perill, en situació difícil / [veure’s] en gran perill de rebre un gran dany (IEC, EC)

Si no em pagues els diners que em deus, el banc se’m quedarà la casa perquè no hauré pagat la hipoteca. No veus que estic amb la soga al coll? / Ha perdut el negoci i ara està amb la corda al coll (També s’usa amb el nom corda. Normalment es construeix amb els verbs estar, trobar, veure, etc.)

en perill de, tenir un dogal al coll

en perill de SP, en una situació de risc o en una greu dificultat

Pensa que fent aquestes ximpleries estàs en perill de caure malalt / Ens trobàvem en perill i ningú podia fer res per a ajudar-nos (S’usa normalment amb els verbs caure, estar, trobar, viure, etc. El complement és opcional)

a risc de, entre l’enclusa i el martell, tenir un dogal al coll, amb la soga al coll, entre dos focs, tenir la vida a l’encant

amb perill de (v.f.), fora de perill (ant.), tenir la roba a l’estenedor (p.ext.), no tenir hora segura (p.ext.), acollir-se a sagrat (p.ext.), ficar-se a la gola del llop (p.ext.)

entre dos focs SP, enmig de dos atacants / [estar] en una situació conflictiva, entre dos perills, dos adversaris, etc. (A-M, EC)

Estava entre dos focs, en una situació molt perillosa

en perill de

entre l’enclusa i el martell SP, en una situació compromesa i difícil / perillar (*, R-M)

Tant l’un com l’altre dels seus germans volen tenir raó i ell està entre l’enclusa i el martell, rebent els retrets de tots dos (R-M)

entre l’espasa i la paret, entre dos focs, entre les banyes d’un toro, en perill de, veure’s com un ou entre dues pedres