PERILL

arma de doble tall SN, dit per a indicar que alguna cosa té avantatges i inconvenients, o té, almenys, dos tipus de desavantatges diferents

Ésser espia és una arma de doble tall

arma de dos talls

arma de dos talls SN, dit per a indicar que alguna cosa té avantatges i inconvenients, o té, almenys, dos desavantatges diferents

Per ell, aquesta feina és una arma de dos talls perquè ni està prou capacitat per a dur-la a terme ni és acceptat pels seus companys, se’n cansarà de seguida

arma de doble tall

haver-hi moros a la costa SV, haver-hi perill o indicis d’una cosa imminent (A-M)

Hi ha moros a la costa, millor que ens mantinguem refugiats en aquest amagatall fins que desaparegui el perill

veure moros a la costa (p.ext.)

passar-la negra SV, trobar-se en gran perill (Fr)

L’estan passant negra, des que els han dit que la policia els està buscant (També s’usa amb el quantificador molt en posició preadjectival)