PERFER

donar l’última mà (a alguna cosa) SV, finalitzar quelcom / acabar alguna cosa, completar-la (R-M, EC)

Cal donar l’última mà al projecte abans d’entregar-lo, per tal d’assegurar-nos que tot és correcte / Ja deixo que donis la darrera mà al treball (També s’usa amb l’adjectiu darrer)

donar cap (a alguna cosa)

fer uns tocs (p.ext.), treball de llima (p.ext.)