PERDUT

1. que no es pot trobar

bona nit cargol SN, dit quan quelcom s’ha acabat o perdut / expressió que denota la consumació d’un fet que ja no té remei, la pèrdua irremissible d’una cosa, etc. (R-M, IEC)

Li vaig deixar dos llibres i bona nit cargol! Ja no els he vistos més (R-M)

bona nit i bona hora, bona nit, bona nit viola, bona nit pastora, tururut viola, tururut dotze hores, tururut sant Pere, tururut pa amb oli

bona nit pastora SN, expressió que denota la consumació d’un fet que ja no té remei, la pèrdua irremissible d’alguna cosa, etc.

Si li has deixat aquest disc, bona nit pastora!

bona nit viola, bona nit cargol, tururut viola

bona nit viola SN, expressió que denota la consumació d’un fet que ja no té remei, la pèrdua irremissible d’alguna cosa, etc. (IEC)

S’ha acabat la xocolata i bona nit viola

bona nit cargol, tururut viola, bona nit i bona hora, bona nit, tururut dotze hores, tururut sant Pere, tururut pa amb oli

cantar-li el gori-gori (a alguna cosa) SV, donar quelcom per perdut (R-M)

Em van robar la cartera i ja li he cantat el gori-gori perquè ja no la veuré més (R-M)

cantar-li les absoltes (a alguna cosa), ja haver vist prou (alguna cosa)

fer-li un nus a la cua a (p.ext.)

cantar-li les absoltes (a alguna cosa) SV, donar per acabada o morta una cosa (IEC)

Si t’has deixat el paraigua al tren, ja li pots cantar les absoltes i donar-lo per perdut (R-M)

cantar-li el gori-gori (a alguna cosa), ja haver vist prou (alguna cosa)

fer-li un nus a la cua a (p.ext.)

ésser pres de moros SV, estar una cosa en poder de qui no la tornarà o no se la deixarà prendre (A-M)

Ja no tornaràs a veure mai més aquell llibre que li vas deixar a la Maria: és pres de moros. En Guillem mai no torna les coses que li deixen

ja haver vist prou (alguna cosa)

fer-li un nus a la cua a SV, considerar perduda una oportunitat o un objecte / expressió que es refereix a una avinentesa perduda definitivament (R-M, IEC)

Tantes ganes que tenies d’anar a París, ja li pots fer un nus a la cua; s’ha suspès el congrés que t’interessava / No tornarà pas: ja li pots fer un nus a la cua (R-M, EC)

anar-li al darrere amb un flabiol sonant (a algú), ja haver vist prou (algú), anar-li al darrere amb un pa calent (a algú), posar-se tranquil i fer-se retratar

cantar el gori-gori (a alguna cosa) (p.ext.), pintar-se (alguna cosa) a l’oli (p.ext.), cantar-li les absoltes (a alguna cosa) (p.ext.)

ja haver vist prou (alguna cosa) SV, perdre quelcom definitivament / aquesta cosa, haver caigut en poder de qui no ens la tornarà (R-M, IEC)

Si et vas deixar el rellotge a la cambra de l’hotel, ja l’has vist prou; no crec pas que el recuperis (R-M)

fer-li un nus a la cua a, cantar-li les absoltes (a alguna cosa), ésser pres de moros, cantar-li el gori-gori (a alguna cosa)

poder-se embolicar (alguna cosa) amb una fulla de bruc SV, considerar-se perduda una cosa (A-M)

Aquest deute no el cobraràs; ja el pots embolicar amb una fulla de bruc (A-M)

poder-se embolicar (alguna cosa) en una fulla de bruc (v.f.), no donar un diner de (p.ext.)

tururut viola SN, subratlla que quelcom pot donar-se per perdut (R-M)

Vaig deixar el paquet al cotxe, però quan el vaig anar a buscar, tururut viola!, ja havia desaparegut (R-M)

bona nit viola, tururut dotze hores, tururut sant Pere, tururut pa amb oli, bona nit cargol, bona nit pastora

2. (fig.) sense escapatòria, sense esperances de salvació

ésser al sac SV, no tenir sortida / estar perdut, atrapat, mort (R-M, EC)

Els lladres ja eren al sac: no tenien escapatòria (Sovint l’adverbi ja modifica la locució)

ésser home a l’aigua, estar arreglat (algú)

ésser home a l’aigua SV, estar perdut, sense esperances de salvació (IEC)

Si no aconsegueix presentar el projecte a temps, és home a l’aigua

ésser al sac, estar amb l’aigua fins al coll

haver begut oli (p.ext.), arribar a les tres pedretes (p.ext.), estar a les tres pedretes (p.ext.), plegar els bòlits (p.ext.)

estar acabat (algú) SV, es diu de qui està irremissiblement perdut en un afer, etc.

Millor que no t’ajuntis amb ell per a fer negocis, perquè m’han dit que des que porta aquesta mala vida està acabat

estar llest, estar fresc (algú)

estar arreglat (algú) SV, estar en una situació compromesa

Ja estem arreglats, amb un president com aquest / Estaríem arreglats si no deixa de ploure / Doncs sí que estem ben arreglats! (També s’usa amb el modificador ben en posició preadjectival) (*, *, EC)

estar llest, ésser al sac, estar cuit (algú), estar fresc (algú)

deixar (algú) arreglat (inv.)

estar cuit (algú) SV, es diu del malalt inguarible, de qui està irremissiblement perdut en un afer, etc.

Si no t’hi esforces, estàs cuit!

estar llest, estar arreglat (algú), estar fresc (algú)

estar llest SV, es diu del malalt inguarible, de qui està irremissiblement perdut en un afer, etc. (IEC)

Està llest amb aquest cotxe que s’espatlla sovint, no arribarà enlloc / Si segueix jugant amb les drogues va llest (També s’usa amb el verb anar i amb el modificador ben en posició preadjectival)

estar cuit (algú), estar arreglat (algú), estar fresc (algú), estar acabat (algú)

deixar (algú) llest (inv.), tenir un peu al cementiri (p.ext.)

haver begut oli SV, ja està perdut, ja ha caigut en el perill / estar ben llest, ja no tenir remei, ja no poder escapar-se d’una cosa desagradable (A-M, EC)

Si l’han denunciat ja ha begut oli; li tancaran l’establiment (R-M)

cagar-la, caure a les arpes del llop

ésser home a l’aigua (p.ext.)

no donar un diner de SV, considerar algú o alguna cosa perduda (EC)

Vaig estar molt malalt; si m’haguessis vist, no n’hauries donat un diner de la meva pell / No hauria donat ni un diner de la seva salvació (A-M, *)

no donar-ne dos duros de

no donar un diner per (v.f.), poder-se embolicar (alguna cosa) amb una fulla de bruc (p.ext.)