PERDRE

canviar pets amb merda SV, fer un negoci poc productiu, o canviar coses sense guanyar amb el canvi (A-M)

Es pensa qui sap què ha guanyat amb aquest negoci i ha canviat pets amb merda / Tot el que has aconseguit és canviar pets amb merda (R-M)

donar duros a quatre pessetes, donar-ne tretze per dotzena

tirar un aglà per agafar un porc senglar (ant.), el negoci d’en Robert amb les cabres (p.ext.), mal negoci (p.ext.)

[Emp. (A-M)]

deixar-hi les ungles SV, perdre-hi / arruïnar-se en alguna empresa (R-M, *)

Va començar un negoci de fustes i si es descuida hi deixa les ungles; no hi entenia i el van ensarronar (S’usa referint-se a afers, negocis, etc.) (R-M)

posar-hi els dits i deixar-hi les ungles, deixar-hi els ossos, deixar-hi les dents, deixar-hi la camisa, perdre bous i esquelles

donar duros a quatre pessetes SV, negociar perdent-hi (R-M)

En saber quant li cobraven s’ha desil·lusionat; es creia que li donarien duros a quatre pessetes! / Sàpigues que ningú no dóna duros a quatre pessetes (R-M)

donar-ne tretze per dotzena, canviar pets amb merda

el negoci d’en Robert amb les cabres (p.ext.), mal negoci (p.ext.)

donar-ne tretze per dotzena SV, tenir pèrdues per haver fet malament els càlculs (A-M)

El dependent de la botiga sovint en donava tretze per dotzena; s’equivocava a l’hora de tornar el canvi

donar duros a quatre pessetes, canviar pets amb merda

[Manacor (A-M)]

dur les de perdre SV, tenir probabilitats de perdre (R-M)

En això no hi tens res a fer: duus les de perdre / En qüestions de matemàtica duu les de perdre. Mai no ha estat el seu fort / Amb aquestes companyies, porta les de perdre (També s’usa amb el verb portar i amb la forma dur totes les de perdre) (R-M, R-M, *)

tenir les de perdre

dur les de guanyar (ant.)

escapar-se-li de les mans (a algú) SV, quedar-se sense una cosa (EC)

Va estar a prop d’aconseguir aquell premi, però se li va escapar de les mans a l’últim moment

escapar-se-li de la mà (a algú) (v.f.), tenir les de perdre (p.ext.), sortir-li el tret per la culata (a algú) (p.ext.), sortir malament (p.ext.), amb les mans buides (p.ext.)

fer marrada SV, perdre una oportunitat (R-M)

Es pensava treure molt de benefici i ha fet marrada; encara hi ha perdut (R-M)

quedar en terra

perdre el tren (p.ext.)

tenir les de perdre SV, tenir probabilitats de perdre

Encara que t’hi presentis, tens les de perdre perquè ell ja treballa al centre (També s’usa amb la forma tenir totes les de perdre)

dur les de perdre

tenir les de guanyar (ant.), escapar-se-li de les mans (a algú) (p.ext.), haver d’espinyar-se-les (p.ext.)