PERCENTATGE

tant per cent SN, proporció matemàtica d’una quantitat respecte a una altra de referida al valor 100 com a unitat. És anomenat també percentatge / per cada cent, tant (EC, IEC)

Van precisar el tant per cent / Per a resoldre aquests problemes has de fer el tant per cent / Col·locar un capital al deu per cent (També s’usa amb un numeral en comptes del quantificador tant) (EC, *, EC)

a comissió (p.ext.), un tant (p.ext.)