PERÒ

ara bé SAdv, expressió que continua un raonament que s’admet, tot introduint una adversativa / això suposat, demostrat, al punt on som del raonament / per a indicar il·lació (en un raonament) (R-M, IEC, EC)

Tot el que dius és cert; ara bé: cal considerar les causes que hi concorren (R-M)

si bé, per bé que, encara que, malgrat que