PENTECOSTA

Pasqua de Pentecosta SN, pentecosta / festa que els cristians celebren el cinquantè dia que segueix el Diumenge de Pasqua en recordança de la vinguda de l’Esperit Sant als apòstols (EC, *)

Ens trobarem el dia de la Pasqua de Pentecosta

segona Pasqua, Pasqua Granada

Pasqua Granada SN, pentecosta / festa que els cristians celebren el cinquantè dia que segueix el Diumenge de Pasqua en recordança de la vinguda de l’Esperit Sant als apòstols (Fr, *)

Per Pasqua Granada no es canten caramelles com per la Pasqua de Resurrecció; sol escaure’s pel juny i els blats ja són a punt de segar / Faré la confirmació pels voltants del dia de la Pasqua Granada (R-M, *)

segona Pasqua, Pasqua de Pentecosta

segona Pasqua SQ, Pentecosta / solemnitat que conclou el temps pasqual, en la qual l’Església commemora la vinguda de l’Esperit Sant (Fr, *)

Dilluns és festa perquè és la Segona Pasqua

Pasqua Granada, Pasqua de Pentecosta

primera Pasqua (p.ext.), Pasqua Florida (p.ext.)