PENSAR

assecar-se-li el cervell (a algú) O, treballar intensament amb la intel·ligència (A-M)

Se li assecarà el cervell de tant de treballar en la seva tesina

esprémer-se el cervell (p.ext.), escalfar-se el cap (p.ext.), trencar-se el cap (p.ext.), matar-s’hi (p.ext.)

dir (alguna cosa) entre si mateix SV, formular un pensament sense arribar a pronunciar-lo en veu alta (EC)

Sempre diu coses entre si mateix, però després no s’atreveix a pronunciar-les en veu alta / La Maria va dir entre si mateixa que no li agradava aquella gent / Ho va dir entre si (També s’usa amb la forma dir (alguna cosa) entre si)

dir (alguna cosa) per a si mateix, tenir (alguna cosa) per a si mateix

entrar en comptes amb si mateix (p.ext.), entre si (p.ext.)

dir (alguna cosa) per a si mateix SV, formular un pensament sense arribar a pronunciar-lo en veu alta (EC)

Deia que no per a si mateix una vegada i una altra / Va dir per a si que ell mai no faria una cosa així (També s’usa amb la forma dir (alguna cosa) per a si)

dir (alguna cosa) entre si mateix, tenir (alguna cosa) per a si mateix

entrar en comptes amb si mateix (p.ext.), entre si (p.ext.)

escalfar-se el cap SV, pensar molt / fatigar-se mentalment estudiant alguna cosa (Fr, IEC)

S’escalfa el cap estudiant hores i més hores (R-M)

trencar-se el cap, buidar-se el cap, esprémer-se el cervell, donar voltes (a alguna cosa), menjar-se el coco

assecar-se-li el cervell (a algú) (p.ext.), tenir por que les barres caiguin (p.ext.)

esprémer-se el cervell SV, esforçar-se pensant / esforçar-se molt per trobar la solució a alguna cosa (R-M, IEC)

No cal que t’espremis el cervell per entendre-ho; està escrit en clau (R-M)

trencar-se el cap, trencar-se les banyes, buidar-se el cap, escalfar-se el cap

assecar-se-li el cervell (a algú) (p.ext.)

fer servir el cap SV, reflexionar, raonar, fer ús de la raó

Fes sevir el cap i digues-me què faries tu en el meu cas

tenir el cap ben posat (p.ext.)

mirar-s’hi SV, abans de fer una cosa pensar-s’hi molt (IEC)

Abans de tenir xicot s’hi va mirar molt / Mira-t’hi bé, abans de comprar-ho (*, Fr)

pensar-s’hi

passar-li pel cap (a algú) SV, acudir-se alguna cosa a algú / pensar-hi (IEC, Fr)

Ja que no vas trobar-me a casa, et podia passar pel cap de deixar-me una nota comunicant-me l’hora de la reunió (També s’usa amb el nom magí) (R-M)

passar-li per la barretina (a algú), passar-li per la vena (a algú)

treure’s (alguna cosa) del cap (p.ext.)

passar-li per la vena (a algú) SV, venir l’acudit (de tal o tal cosa) a algú / acudir-se sobtosament una idea, una proposta, un pensament (A-M, *)

Va passar-li per la vena de matricular-se a aquella carrera i la va acabar en tres anys

passar-li pel cap (a algú), passar-li per la barretina (a algú), venir-li l’acudit (de fer alguna cosa, a algú)

pensar bé (d’algú) SV, pensar que és bo, honrat, etc. (EC)

A mi, d’entrada, sempre m’agrada pensar bé de les persones / Pensa el bé de les persones: no siguis tan desconfiat

tenir (algú) en bon concepte

pensar malament (d’algú) (ant.)