PENITÈNCIA

en penitència SP, executant els actes d’expiació prescrits pel confessor

Va caminar descalç des de casa seva fins al monestir de Montserrat en penitència