PELL

pell morta SN, porció de la dita membrana que se separa de la restant perquè està mancada de vitalitat (A-M)

Sempre s’arrenca la pell morta del voltant dels dits / Talla’t les pells mortes dels talons

carn morta (p.ext.), ull de poll (p.ext.)