PELAT

més pelat que es call de sa mà SA, es diu d’una cosa molt pelada, sia en sentit literal, sia en el metafòric (A-M)

No he vist mai ningú tan ben afaitat: té la cara pelada com es call de sa mà

més pelat que un jonc, més pelat que un cul de criatura, pelat com un jonc, més pelat que un cul de gerra

[Bal. (A-M)]

més pelat que un cul de criatura SA, es diu d’una cosa molt pelada, sia en sentit literal, sia en el metafòric (A-M)

Té un presseguer al jardí, però el té més pelat que un cul de criatura: no li queda ni una fulla

més pelat que un jonc, més pelat que es call de sa mà, pelat com un jonc, més pelat que un cul de gerra

més pelat que un cul de gerra SA, es diu d’una cosa molt pelada, sia en sentit literal, sia en el metafòric (A-M)

Té el cap més pelat que un cul de gerra: no li queda ni un cabell

més pelat que un jonc, més pelat que es call de sa mà, més pelat que un cul de criatura, pelat com un jonc

més pelat que un jonc SA, es diu d’una cosa molt pelada, sia en sentit literal, sia en sentit metafòric (A-M)

Com que sempre va més pelat que un jonc, s’ha hagut de comprar un barret per protegir-se del fred

més pelat que un cul de gerra, més pelat que un cul de criatura, més pelat que es call de sa mà, pelat com un jonc

més pelat que una rata (p.ext.)

pelat com un jonc SA, pelat / mancat de pèl, de vegetació, etc. (R-M, *)

Va anar a cal barber i el van deixar pelat com un jonc; li van fer una esquilada tremenda (R-M)

pelat com un jonc de fulles, més pelat que es call de sa mà, més pelat que un cul de criatura, més pelat que un jonc, més pelat que un cul de gerra

pelat com un jonc de fulles SA, [quedar o estar] molt despullat, mancat de tot (A-M)

Aquest arbre no té ni una fulla: es calabruix l’ha deixat pelat com un jonc de fulles / Ja torn estar com un jonc de fulles (També s’usa ometent l’adjectiu)

pelat com un jonc

[Mall. (A-M)]