PEIXALLA

barra de peix SN, gran quantitat de peix que avança a flor d’aigua (EC)

Al riu hi havia una barra de peix enorme