PATXOCA

fer bona fila SV, tenir bon aspecte / aspecte (bo) exterior d’una persona (*, A-M)

Fas bona fila amb aquest pentinat nou / Fas molt bona fila: estàs molt guapa (També s’usa amb el quantificador molt en posició preadjectival)

tenir bon color, fer bona pinta

fer mala fila (ant.), fer bona cara (p.ext.), cop d’ull (p.ext.)