PATUM

cuca fera SN, representació d’animal fabulós a les festes populars / animal fabulós, patum / drac, animal monstruós (R-M, IEC, EC)

Després dels gegants va passar la cuca fera entre coets i bengales / L’infant arrencà a plorar quan veié la cuca fera / Van construir una cuca fera amb materials reciclats (R-M, R-M, *)