PATRIARCA

cap de família SN, responsable de la família

Després de la seva mort, estan molt desemparats perquè ell era el veritable cap de família

cap de casa, pare de família