PATIMENT

ésser un infern SV, expressió aplicada a un lloc on hi ha molt desordre, moltes discòrdies, etc., de manera que fa de mal estar-hi, o a la vida d’algú que passa moltes tribulacions, és molt infeliç, etc. (EC)

Aquesta casa és un infern / La seva infantesa va ser un infern (EC, *)

llit d’espines (p.ext.), corona d’espines (p.ext.), d’infern (p.ext.), mala maror (p.ext.), passar-ne una de grossa (p.ext.)