PASSATEMPS

mots encreuats SN, entreteniment consistent a col·locar convenientment dins una quadrícula, horitzontalment i verticalment, encreuant-se, els mots corresponents a unes definicions que en donen la clau (IEC)

L’avi es passa tot el dia fent mots encreuats (També s’usa amb l’adjectiu enreixat)

sopa de lletres SN, entreteniment consistent a buscar un nombre determinat de paraules en una quadrícula plena de lletres

En aquesta sopa de lletres demanen deu noms de rius europeus / Prefereix les sopes de lletres als mots encreuats