PASSAR

passar de llarg SV, no aturar-se en un lloc / passar sense deturar-se / no deturar-se en un indret (R-M, IEC, EC)

Els trens directes passen de llarg en aquesta estació (R-M)

passar de llis

passar de llis SV, passar sense deturar-se en algun lloc (IEC)

Va passar de llis, sense aturar-se a saludar-nos (R-M)

passar de llarg

passar i traspassar SCoord, passar reiteradament per un lloc (IEC)

El delinqüent va passar i traspassar per la frontera i la policia no el va aturar cap vegada