PASSANT

al pas de SP, al moment de passar (A-M)

Érem allí al pas de la processó / Al pas del campió tothom va aplaudir (EC, *)