PAS

fer carrer a SV, fer lloc per a deixar pas / obrir pas (R-M, IEC)

Van fer carrer entre la gentada per poder treure els ferits / Es va fer carrer entre la gernació / Van fer carrer a l’ambulància (R-M, Fr, *)

obrir pas a, fer lloc a, fer pas a

obrir-se call (inv.)

obrir-se call SV, obrir-se pas / deixar-se lloc suficient un mateix (IEC, *)

Amb empentes i cops de colze anaven obrint-se call per entre la munió de gent (IEC)

obrir pas a (inv.), fer carrer a (inv.)

pas de vianants SN, indret, adequadament indicat d’una carretera, d’un carrer, etc., per on poden travessar els vianants (EC)

Per a travessar la carretera heu de passar pel pas de vianants

pas zebra

pas zebra SN, pas de vianants, generalment en zona urbana, en el qual aquests tenen preferència absoluta de pas (EC)

Els veïns reivindiquen un pas zebra en aquella cruïlla tan transitada per a poder travessar la carretera amb més facilitat

pas de vianants