PARTIDARI

tenir partit SV, tenir partidaris (IEC)

Sempre tria l’opció que té partit / Aquesta actuació del Govern no té partits

fer escola (p.ext.)