PARTICIPAR

donar joc SV, facilitar la participació dels altres jugadors (EC)

És un jugador dels que dóna joc: manté la pilota en moviment abans de marcar

ésser-hi SV, intervenir, figurar (EC)

No vaig voler ésser-hi: em feia por de perdre-hi bous i esquelles / Avui m’hi ha fet ésser! Tot el matí he estat treballant / No vols acceptar el preu que t’han dit, però ja veuràs com t’hi faran ser; no t’ho donaran per menys (EC, A-M, R-M)

prendre part (en alguna cosa)

posar mà (a alguna cosa) (p.ext.)

mullar-hi sa coca SV, tenir participació en un negoci o empresa (A-M)

En aquest negoci tothom vol mullar-hi sa coca, per això no hi ha manera de posar-se d’acord

mullar-hi (p.ext.)

[Mall. (A-M)]

posar de la seva part (en alguna cosa) SV, participar activament, intervenir, en alguna cosa

Hauràs de posar-hi una mica de la teva part / Hi ha de posar de la seva part per aconseguir aprovar el curs / En l’organització de l’acte, hi va posar molt de la seva part (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, més, molt, etc. en posició postverbal i amb les altres formes del possessiu)

prendre part (en alguna cosa), posar el seu gra de sorra (en alguna cosa)

posar el seu gra de sorra (en alguna cosa) SV, contribuir mínimament en alguna cosa

Va posar el seu gra de sorra en l’elaboració del projecte / Tots hi hem pogut posar el nostre granet de sorra (També s’usa amb les altres formes del possessiu i amb el diminutiu granet)

posar de la seva part (en alguna cosa), prendre part (en alguna cosa)

prendre part (en alguna cosa) SV, intervenir / participar activament, intervenir / concórrer a l’execució d’alguna cosa o associar-s’hi (R-M, IEC, EC)

Enguany, el millor corredor de l’any passat no ha volgut prendre part a la cursa / Ha pres part en l’elaboració de la ponència (R-M, *)

ésser-hi, posar mà (a alguna cosa), tirar barra (en alguna cosa), posar de la seva part (en alguna cosa), posar el seu gra de sorra (en alguna cosa)

des de la barrera (p.ext.)

tenir un peu a dins SV, intervenir en quelcom (R-M)

Ell et podrà donar notícies d’aquell afer perquè hi té un peu a dins; em sembla que és un dels socis de la casa (R-M)

tenir un peu dins (v.f.), ésser de l’olla (p.ext.)