PART (m.)

falsos dolors SN, dolors irregulars que apareixen abans del part o durant el part i que van acompanyats de contraccions uterines (EC)

Tenia falsos dolors, així que la vam portar a l’hospital perquè aviat havia d’arribar la criatura