PART (f.)

primera volta SQ, expressió aplicada a cadascuna de les dues o més parts de què consten certes competicions (EC)

Diumenge acaba la primera volta de la lliga de bàsquet / La segona volta de les eleccions / Va caldre una tercera volta per saber el nom del president (També s’usa amb altres numerals ordinals) (EC, EC, *)