PARLADA

llengua viva SN, llengua que encara es parla (per oposició a llengua morta, com el llatí clàssic) (IEC)

No voldria que el català deixés de ser una llengua viva

llengua morta (ant.)