PARET

paret mestra SN, paret principal i més gruixuda que en un edifici sol suportar els arcs i les bigues (EC)

Si feu obres, convé que no toqueu la paret mestra

paret seca SN, paret de pedres ajuntades sense morter, etc. / paret que es construeix amb pedres, sense lligament de ciment o calç (IEC, EC)

Per tal d’aguantar el talús van fer una paret seca

pedra seca

pedra seca SN, pedres sense tallar, posades sense fang, ni ciment, ni cap aglutinant, de manera que formen una paret o altra construcció (EC)

Era una muralla feta de pedra seca

paret seca