PARER

a coneguda (d’algú) SP, segons l’apreciació de / a la manera de veure o d’apreciar (IEC, A-M)

A coneguda del pastor, aquestes ovelles ja tenen més d’un any (R-M)

a parer (d’algú), a opinió (d’algú), a judici (d’algú)

a opinió (d’algú) SP, parer / segons l’opinió d’algú (Fr, *)

A opinió dels sindicats, els becaris hauríem de fer vacances

a parer (d’algú), a coneguda (d’algú), al seu dir, als ulls (d’algú), a judici (d’algú), per part (d’algú)

en opinió (d’algú) (v.f.)

al seu dir SP, segons la manera de parlar d’algú, d’expressar-se, o segons la seva afirmació (EC)

Al seu dir, ningú no fa bé la seva feina avui dia / Al teu dir, ningú no fa res ben fet (També s’usa amb les altres formes del possessiu) (*, EC)

a opinió (d’algú), a parer (d’algú), al meu entendre

punt de vista (p.ext.)

als ulls (d’algú) SP, segons la manera de veure (d’algú) / segons la manera de considerar-ho d’algú (IEC, EC)

Ell dóna les seves raons, però als ulls de la gent el que ha fet no té justificació / Als meus ulls això és una barbaritat (R-M, *)

a opinió (d’algú)