PARELLA

bon partit SN, es diu d’una persona que representa un gran avantatge en el cas de contreure-hi matrimoni / parella econòmicament avantatjosa (EC, R-M)

Aquell noi, per a ella, hauria estat un bon partit; té un negociet que li marxa molt bé i és un home emprenedor; però no l’ha volgut perquè és més baix que ella / És molt jove i ja és cap d’una empresa, seria bon partit per a casar-s’hi (R-M, *)

de casa bona (p.ext.), home de profit (p.ext.)

la seva mitja taronja SD, company sentimental

Encara no ha trobat la seva mitja taronja / La meva amiga i jo busquem la nostra mitja taronja (També s’usa amb les altres formes del possessiu)

la seva meitat (p.ext.)