PARCIALMENT

a claps SP, formant claps (IEC)

Plou a claps / Pintaven a claps / Està núvol a claps a claps (Fr, EC, EC)

a claps a claps (v.f.)

a gotes SP, a petites quantitats (EC)

Va tornar els diners a gotes

de gota en gota, amb comptagotes

a mitja màquina SP, amb una força, una potència, etc., igual a la meitat de la total de què és capaç una màquina o un giny mecànic (EC)

Li agrada conduir a mitja màquina, sense forçar el motor

a mig gas, a mitja marxa

a tota màquina (p.ext.)

amb comptagotes SP, [donar] a petites quantitats i amb intermitències (A-M)

Li vaig deixar alguns diners i me’ls va tornar amb comptagotes, però ja es veu la bona voluntat (R-M)

a gotes, de gota en gota

de cop (ant.), d’un en un (p.ext.), a intervals (p.ext.), de mica en mica (p.ext.)

en certa manera SP, expressió usada per a relativitzar una afirmació / expressió amb què hom lleva valor absolut a allò que afirma (IEC, EC)

En certa manera no anava errada / En certa manera, té raó (IEC, EC)

fins a cert punt, en part

en part SP, no enterament / no completament (IEC, A-M)

He llegit tota la producció poètica d’aquest autor, però la seva obra en prosa només la conec en part / En part, tens raó (R-M, *)

a mitges, en certa manera, fins a cert punt

portar-ne una al pap i una altra al sac SV, dir la veritat només parcialment, guardant-se algunes coses importants sense manifestar-les (A-M)

Sempre sembla que en porti una al pap i una altra al sac / No acaba de dir mai la veritat, és dels que en porta una al pap i dues al sac (També s’usa amb la forma portar-ne una al pap i dues al sac) (A-M, *)