PARC

parc forestal SN, bosc o terreny amb els arbres separats o en bosquets on es pot passejar fàcilment o desenvolupar activitats de lleure (IEC)

Li agrada anar al parc forestal a jugar a fet i amagar amb els amics

parc natural (p.ext.), parc nacional (p.ext.)

parc nacional SN, espai natural, declarat per llei, d’extensió relativament gran, no modificat essencialment per l’acció humana, que té interès científic, paisatgístic i educatiu (IEC)

La plataforma lluita per declarar la part verge de l’illa parc nacional

parc natural (p.ext.), parc forestal (p.ext.), zona verda (p.ext.), reserva natural (p.ext.)

parc natural SN, espai natural, amb valors naturals i paisatgístics qualificats, la protecció dels quals es fa per a conservar-los de manera compatible amb l’aprofitament ordenat dels seus recursos i amb l’activitat dels seus habitants (IEC)

El delta de l’Ebre és un parc natural / És un parc natural d’interès nacional

parc forestal (p.ext.), parc nacional (p.ext.), reserva natural (p.ext.)