PARAL·LEL

venir galgat SV, ésser paral·lel (EC)

Aquests dos carrers vénen galgats: mai no s’entrecreuen