PARADÍS

arbre de la ciència del bé i del mal SN, arbre del paradís terrestre el fruit del qual l’home es devia guardar de menjar (IEC)

Adam i Eva es van aproximar massa a l’arbre de la ciència del bé i del mal

arbre de la vida

jardí de l’Edèn (p.ext.)

jardí de l’Edèn SN, lloc ple de delícies (EC)

Aquest lloc és meravellós: sembla talment el jardí de l’Edèn

arbre de la ciència del bé i del mal (p.ext.), arbre de la vida (p.ext.)

la terra de Xauxa SD, país imaginari, on hi ha una gran abundància i on tothom pot viure regaladament sense treballar (EC)

Aquí ningú no fa res. Sembla la terra de Xauxa

el país de Xauxa, terra de cucanya, país de cucanya

la terra promesa (p.ext.)

paradís terrenal SN, paradís dels orígens on Déu col·locà Adam i Eva (EC)

Quan estava nerviós per la quantitat de feina que tenia, pensava com devia ser el paradís terrenal sense haver de treballar

estat original (p.ext.), el pecat original (p.ext.)