PARÀSIT

(fig.) dit de la persona que viu a costa d’una altra

ésser un corc SV, (ésser una) persona o cosa que va consumint la hisenda, els cabals, etc., d’algú (EC)

Aquest home és un corc: acabarà amb tots els meus estalvis

ésser un sangonera

ésser un sangonera SV, (ésser una) persona que viu, que s’enriqueix, a despeses d’altri, exhaurint-les (EC)

En Màrius és un sangonera: té ja trenta-cinc anys i encara ho vol fer pagar tot als seus pares

ésser un corc