PAPISSOTEJAR

fer sopes SV, pronunciar les esses amb so de «z» castellana (A-M)

Aquest noi fa sopes: l’haurem de portar a un logopeda

parlar sopes, rossegar la llengua

ésser sopes (p.ext.)

parlar sopes SV, pronunciar el fonema «s» interdental (R-M)

De ben petit que parla sopes / Aquest parlar sopes és un vici, ell no té pas cap defecte vocal / Si vol ser presentador de televisió, hauria de deixar de parlar sopetes (També s’usa amb la forma parlar sopetes) (R-M, R-M, *)

fer sopes, rossegar la llengua

ésser sopes (p.ext.)

rossegar la llengua SV, parlar papissot, amb la llengua grossa (A-M)

Sempre rossega la llengua quan parla, per això de vegades costa d’entendre el que diu

parlar sopes, fer sopes

ésser sopes (p.ext.)