PAPAT

la santa Seu SD, la potestat i la jurisdicció del Papa (A-M)

La santa Seu acordà escriure una butlla a l’abat del monestir