PAPA

el sant Pare SD, el papa / títol honorífic donat al papa i a alguns patriarques (EC)

Al migdia el sant Pare pronunciarà un discurs per a tots els creients / L’altre dia el santíssim Pare va visitar Barcelona (També s’usa amb la forma el santíssim Pare)

el vicari de Jesucrist

el Pare sant (v.f.)

el vicari de Jesucrist SD, títol que hom atribueix al papa (EC)

El vicari de Jesucrist va visitar Catalunya no fa pas gaire (També s’usa amb el nom Crist)

el sant Pare