PANXACONTENT

anar al cel amb cotxe SV, voler-ho tot massa fàcil (R-M)

Protesta de qualsevol contrarietat; tot el mortifica; es pensa que ha d’anar al cel amb cotxe / S’ha aviciat a anar al cel amb cotxe, i defuig qualsevol contrarietat (R-M)

voler la cuina a peu pla, voler anar al cel amb carro envelat, voler-ho tot mastegat

a la regalada (p.ext.)

anar al cel amb cotxo (Mall.)

ésser còmode (algú) SV, ésser algú amant de la vida còmoda (EC)

En Pere és còmode: mai no mou un dit per ajudar els altres

viure la vida, ésser un fresc, tenir més fetge que una rajada

voler anar al cel amb carro envelat SV, voler obtenir grans coses amb poc o gens esforç (A-M)

Ho vol tot sense fotre brot. Vol anar al cel amb carro envelat

voler la cuina a peu pla, anar al cel amb cotxe, voler-ho tot mastegat

no fotre brot (p.ext.)

[Mall. (A-M)]

voler-ho tot mastegat SV, voler obtenir grans coses amb poc o gens esforç, voler-ho tot massa fàcil

Sempre ho vol tot mastegat; es pensa que pot aconseguir tot el que vol amb el mínim esforç / Creu que els joves volen les coses mastegades i no s’esforcen en res (També s’usa amb la forma voler les coses mastegades)

anar al cel amb cotxe, voler la cuina a peu pla, voler anar al cel amb carro envelat

donar-li (alguna cosa) mastegada (a algú) (inv.), no cansar-s’hi (p.ext.)

voler la cuina a peu pla SV, no voler dificultats (R-M)

Ell és dels qui volen la cuina a peu pla; vol totes les facilitats (R-M)

anar al cel amb cotxe, voler anar al cel amb carro envelat, voler-ho tot mastegat