PANTALLA

teló blanc SN, pantalla / dit per a referir-se al cinema (EC, *)

Volen portar la història de la seva vida al teló blanc

la pantalla gran