PALMELL

call de la mà SN, palmell de la mà (EC)

En Pere té el call de la mà més ample que el meu