PALESTINA

la terra promesa SD, la terra de Canaan o Palestina (EC)

Finalment van arribar a la terra promesa

Terra Santa (p.ext.)

Terra Santa SN, llocs de la Palestina on nasqué, visqué i morí Jesucrist (IEC)

Li agradaria viatjar a Terra Santa i visitar els llocs sants

la terra promesa (p.ext.)