PALADAR

cel de la boca SN, paladar dur (IEC)

S’ha clavat una espina de peix al cel de la boca / Té un cel de la boca molt prominent