PAGAR

1. satisfer un deute

afluixar els cordons SV, donar diners, pagar / gastar, despendre, diners (R-M, EC)

Sempre hem d’estar afluixant els cordons; si no són els impostos, són les altres despeses imprevisibles (R-M)

afluixar la bossa, afluixar la mosca, afluixar la moma, allargar els cordons, afluixar l’armilla, treure la bossa, gratar-se la butxaca, gratar-se la bossa

estrènyer-se els cordons (ant.)

afluixar l’armilla SV, donar diners, pagar (R-M)

Aquesta compra em va fer afluixar l’armilla més que no em pensava (R-M)

afluixar la bossa, afluixar la moma, afluixar els cordons, treure la bossa, gratar-se la butxaca, gratar-se la bossa, afluixar la mosca, allargar els cordons

afluixar la bossa SV, donar diners, pagar / despendre diners (R-M, IEC)

És cert que he hagut d’afluixar la bossa, però no em dol, perquè amb aquests quadres he fet una bona inversió / Ell assegurava que no pagaria els impostos, però va haver d’afluixar la bossa com tothom (R-M)

afluixar els cordons, afluixar l’armilla, afluixar la mosca, gratar-se la bossa, gratar-se la butxaca, treure la bossa, afluixar la moma, allargar els cordons

estrènyer-se la bossa (ant.), castigar la butxaca (p.ext.), cop de bossa (p.ext.)

afluixar la moma SV, satisfer el preu d’una cosa que hom compra, rep, etc.

Al final va haver d’afluixar la moma

afluixar els cordons, afluixar l’armilla, afluixar la mosca, gratar-se la bossa, gratar-se la butxaca, treure la bossa, afluixar la bossa, allargar els cordons

afluixar la mosca SV, donar diners, pagar / pagar sense ganes / pagar, treure diners sense ganes de gastar-los (R-M, Fr, A-M)

Li van reclamar tot el que els devia i va haver d’afluixar la mosca sense excusa que li valgués (R-M)

afluixar la bossa, afluixar els cordons, afluixar la moma, afluixar l’armilla, treure la bossa, gratar-se la butxaca, gratar-se la bossa, allargar els cordons, arrencar-se un queixal

tancar l’aixeta (ant.), cop de bossa (p.ext.)

allargar els cordons SV, donar diners (EC)

Vinga, allarga els cordons i convida’m a una copa

afluixar els cordons, afluixar l’armilla, treure la bossa, afluixar la bossa, gratar-se la butxaca, gratar-se la bossa, afluixar la mosca

arrencar-se un queixal SV, pagar amb molta recança (R-M)

Haver de pagar aquest impost tan quantiós serà arrencar-se un queixal; a ningú no li ve de gust / Pagar aquestes lletres és arrencar-se un queixal, perquè són d’un aparell que se’ns ha espatllat (R-M)

afluixar la mosca

ésser un rata (p.ext.), ésser del puny estret (p.ext.)

bitllo-bitllo SAdv, [pagar] al moment / immediatament, al moment de la compra (R-M, *)

Li van fer pagar bitllo-bitllo; no van voler esperar l’endemà / Pagar bitllo-bitllo (R-M, IEC)

al comptat, trinco-trinco, toquem i toquem

[Reduplicatiu]

donar carrera (a algú) SV, fer estudiar en un centre docent, pagar els estudis

Tot i que eren d’una classe humil van donar carrera a tots els fills

donar estudis (a algú)

fer la vida (a algú) (p.ext.), portar (algú) a les costelles (p.ext.)

donar estudis (a algú) SV, pagar una carrera / fer estudiar en un centre docent (R-M, EC)

Havia fet mans i mànigues per a donar estudis als seus fills / Els seus pares s’han hagut de sacrificar molt per tal de donar-li estudis (*, R-M)

donar carrera (a algú)

fer la vida (a algú) (p.ext.), portar (algú) a les costelles (p.ext.)

fer efectiu SV, realitzar / realitzar un pagament (IEC, *)

Fer efectiu un pagament (IEC)

fer quiti (p.ext.)

fer-se’n (d’alguna cosa) SV, pagar-ne / pagar per alguna cosa (EC, *)

Quan te n’has fet d’això? / D’aquest vestit, me n’he fet deu mil pessetes / Del cotxe, me n’he fet 15.000 euros (Fr, EC, *)

fer-se’n un ronyó, fer-se’n l’estella

fer-se’n l’estella SV, pagar alguna cosa cara (Fr)

En aquesta botiga, se’n fan l’estella. No hi aniré més a comprar. Són uns lladres

fer-se’n un ronyó, costar un ull de la cara, costar el pebre, fer-se’n (d’alguna cosa)

pujar més el farciment que el gall (p.ext.)

gratar-se la bossa SV, despendre diners (IEC)

Si vol comprar-ho, no li queda altre recurs que gratar-se la bossa (R-M)

afluixar la bossa, gratar-se la butxaca, afluixar la moma, afluixar els cordons, afluixar l’armilla, treure la bossa, afluixar la mosca, allargar els cordons

estrènyer-se la bossa (ant.), tancar l’aixeta (ant.), cop de bossa (p.ext.)

gratar-se la butxaca SV, desprendre diners (IEC)

Li ha tocat gratar-se la butxaca perquè no li han volgut fer crèdit (R-M)

afluixar la bossa, gratar-se la bossa, afluixar la moma, afluixar els cordons, afluixar l’armilla, treure la bossa, afluixar la mosca, allargar els cordons

pagar (alguna cosa) amb blat vell SV, pagar amb el producte de la cosa comprada (R-M)

Pagaré la segadora amb blat vell / Que com pagaré el tractor? Doncs, amb blat vell, amb els guanys d’haver-lo fet treballar (*, R-M)

pagar (alguna cosa) amb palla vella

a crèdit (p.ext.), a espera (p.ext.)

pagar (alguna cosa) amb palla vella SV, pagar amb el producte de la cosa comprada (R-M)

Pagaré la sembradora amb palla vella / Tinc l’avantatge de poder pagar amb palla vella, quan ja n’hagi tret algun benefici (*, R-M)

pagar (alguna cosa) amb blat vell

a crèdit (p.ext.), a espera (p.ext.)

pagar (alguna cosa) de la seva butxaca SV, pagar dels diners propis (A-M)

Ningú no li va deixar els diners, ho va haver de pagar de la seva butxaca / Hem pagat les vostres entrades de les nostres butxaques (També s’usa amb les altres formes del possessiu)

tapar forats SV, atendre a despeses necessàries, deutes pendents / reparar una pèrdua o necessitat (IEC, R-M)

Amb el que hem guanyat a la loteria taparem forats / Té molts deutes, però encara que no guanya molt, procura tapar un forat de tant en tant i queda bé amb tothom (També s’usa amb la forma tapar un forat) (*, R-M)

destapar un forat per tapar-ne un altre (ant.), fer un forat per tapar-ne un altre (ant.), fer quiti (p.ext.), fer forat (en alguna cosa) (p.ext.), posar un bon pedaç (a alguna cosa) (p.ext.), treure faves d’olla (p.ext.)

toquem i toquem SCoord, amb intercanvi simultani (R-M)

No et conformis que t’ho pagui a termes; les coses de segona mà, com és aquesta màquina que li vens, es paguen toquem i toquem (R-M)

bitllo-bitllo

al comptat (p.ext.)

treure la bossa SV, fer un dispendi important (R-M)

Fins ara ha estalviat, però si vol fer-se una casa haurà de treure la bossa (R-M)

afluixar la bossa, afluixar la moma, afluixar els cordons, afluixar l’armilla, gratar-se la butxaca, gratar-se la bossa, afluixar la mosca, allargar els cordons

tancar l’aixeta (ant.)

trinco-trinco SAdv, bitllo-bitllo / pagant al comptat, immediatament (EC, *)

M’ha tornat tots els diners trinco-trinco (També s’usa amb la forma trinco-tranco)

bitllo-bitllo, al comptat

[Reduplicatiu]

ANT

marxar en un cavall blanc SV, marxar sense pagar els deutes (R-M)

Devia diners a molta gent i ara ha marxat en un cavall blanc; ja no cobraran mai més; qui sap on para (R-M)

aixecar el vol (p.ext.), a cavall de l’euga blanca (p.ext.)

2. (fig.) pagar les conseqüències d’una acció en què han intervingut d’altres

carregar-se-la SV, rebre les conseqüències desagradables d’un fet / algú, rebre una reprensió o un càstig tant si se’l mereix com si no (R-M, *)

Se la va carregar, sense tenir-ne cap culpa

dur-se’n les encarregades, pagar just per pecador

carregar-se-les (v.f.)

pagar els plats trencats SV, suportar les conseqüències d’un fet desagradable / rebre les conseqüències d’un dany fet per altres / sofrir les conseqüències de les malifetes o dels errors d’altri (R-M, IEC, EC)

Passi el que passi, sempre li toca pagar els plats trencats; tots saben defugir-se’n menys ell / Mira si estic escarmentat, que m’ha tocat a mi pagar tots els plats trencats (També s’usa amb la forma pagar tots els plats trencats) (R-M)

pagar la festa, dur-se’n les encarregades, pagar just per pecador

carregar el mort (a algú) (inv.), carregar les cabres (a algú) (inv.), ésser l’ase dels cops (p.ext.), ésser el sac dels cops (p.ext.)

pagar just per pecador SV, expiar una falta comesa per un altre (R-M)

Quan hi ha represàlies de qualsevol mena, gairebé sempre paga just per pecador, ja que és difícil conèixer els culpables (R-M)

dur-se’n les encarregades, pagar els plats trencats, carregar-se-la

pagar justos per pecadors (v.f.)

pagar la festa SV, pagar les conseqüències d’una acció en què han intervingut d’altres / ésser la víctima de la diversió dels altres (IEC, A-M)

L’avalot va ésser començat pels alumnes del segon curs, però van pagar la festa els de tercer, que foren els darrers d’anar-se’n; en detingueren molts (R-M)

pagar els plats trencats, dur-se’n les encarregades, pagar la patenta, pagar just per pecador

carregar els neulers (a algú) (inv.), fer pagar els neulers (a algú) (inv.)