PAGAMENT

contra reembors SP, forma de compravenda diferida en què hom fa el pagament en rebre la mercaderia objecte de contracte (EC)

Pagarà els fascicles contra reembors (També s’usa amb els noms reemborsament i reembossament)

a compte (p.ext.), a la bestreta (p.ext.), per endavant (p.ext.)

cop de bossa SN, pagament considerable (A-M)

La seva dona és molt capriciosa; tot ho voldria comprar i el pobre home ha de fer cada cop de bossa que li deixa el pressupost desequilibrat / L’adquisició d’aquests llibres m’ha costat un bon cop de bossa (R-M)

afluixar la bossa (p.ext.), afluixar la mosca (p.ext.), gratar-se la bossa (p.ext.)

en espècies SP, [pagar] no en diner sinó en gèneres, serveis, etc. (IEC)

Com que no tenia diners li va pagar en espècies, li va donar tomàquets i mongetes de l’hort (S’usa amb els verbs cobrar, donar, pagar, etc.)

en espècie (v.f.), en metàl·lic (p.ext.)

lletra de canvi SN, document mercantil utilitzat com a mitjà de pagament (EC)

Vaig fer una lletra de canvi per pagar el cotxe nou

ordre de pagament SN, document pel qual una persona o entitat ordena el lliurament d’unes mercaderies determinades a un destinatari concret (EC)

Em va arribar una ordre de pagament del Banc de Sabadell