PAGA

paga extra SN, paga extraordinària / gratificació que rep un treballador en determinats períodes, normalment prefixats al conveni col·lectiu que regula la seva relació amb l’empresa, complementària al salari mensual que percep habitualment per l’exercici de la seva funció (IEC, T)

Dels vint treballadors de la fàbrica només ell ha rebut una paga extra / Espera cobrar la paga extraordinària per Nadal (També s’usa amb la forma paga extraordinària)

hora extra (p.ext.)