PAGÈS

ésser fill del terròs SV, ésser pagès (IEC)

El seu pare era fill del terròs / És del terròs i defensa tot el que giri a l’entorn de la pagesia (També s’usa amb la forma ésser del terròs)

a pagès (p.ext.)

pagès de remença SN, pagès que a l’edat mitjana estava adscrit a un domini senyorial que només podia abandonar mitjançant el pagament d’una redempció o remença (EC)

Expliquen que un ascendent seu era un pagès de remença que es va rebel·lar contra el seu senyor