PACTE

capítols matrimonials SN, negoci jurídic accessori del matrimoni que permet als cònjuges pactar el règim econòmic familiar (IEC)

Té uns parents que quan es van casar van fer capítols matrimonials (També s’usa ometent l’adjectiu)

per poders (p.ext.)

carta de gràcia SN, pacte accessori del contracte de compravenda amb què el venedor es reserva el dret de tornar a adquirir la cosa venuda (IEC)

Necessito que em facis una carta de gràcia sobre aquest cotxe que et venc per necessitat