PACTANT

de connivència (amb algú) SP, expressió usada per a indicar l’existència d’una entesa secreta entre dues persones o més

Li agrada decidir les coses de connivència amb la resta de membres de l’associació, per tal que no hi hagi problemes interns / Solen actuar de connivència (S’usa normalment amb els verbs actuar, obrar, etc.)

de complicitat (amb algú) (p.ext.)