PACIENTMENT

com un Job SAdv, extremament pacient i resignat (P)

Ha sofert moltes desgràcies, però tot s’ho pren com un Job; no es desespera ni es dóna per vençut (R-M)

tenir la paciència de Job (p.ext.), tenir més paciència que Job (p.ext.), prendre’s (alguna cosa) amb filosofia (p.ext.)